Ympäristöaiheinen kaivosilta Sodankylässä

Sodankylän kunta järjesti avoimen yleisötilaisuuden kaivosasioista ti 15.5.2012.
Yleisö sai esittää kysymyksiä ja kommentteja vastuullisille virkamiehille.
 Video 1
 • Saasteiden vaikutus kirkonkylälle
 • Vedenlaatu
 • Rikastusprosessin haittavaikutukset
 • Ympäristöprosessien pullonkaulat
 • Myrkylliset kemikaalit

Video 2
 • Vesistön tila
 • Sakatin tulo natura-alueelle
 • Pölyvaikutukset
 • Patoturvallisuus
 • Kaivoksen vedenkäytön
  vaikutukset pohjavesiin
Video 3
 • Pahtavaaran yva
 • Rikastealtaan turvetiiviste
 • Kaivospiirin laajennus
 • Jäteveden puhdistus Räjähdysainetyyppi
 • Liikennemäärät