• Kevitsan pintavesitarkkailun tulokset tammi-helmikuu 2020
  Linkki: pintavesitarkkailu tammi-helmikuu 2020
 • Kevitsan pintavesitarkkailun tulokset joulukuu 2019
  Pintavesitarkkailu joulukuu 2019 Tarkkailupisteiden vedenlaatu oli vuodenaikaan nähden tavanomaista eikä poikkeamia havaittu.
 • Kevitsan pintavesitarkkailun tulokset marraskuu 2019
  Pintavesitarkkailu marraskuu 2019 Tarkkailupisteiden vedenlaatu oli vuodenaikaan nähden tavanomaista eikä poikkeamia havaittu.
 • Kevitsan pintavesitarkkailun tulokset kesäkuu-lokakuu 2019
  Pintavesitarkkailu kesäkuu 2019Pintavesitarkkailu heinäkuu 2019Pintavesitarkkailu elokuu 2019Pintavesitarkkailu syys- ja lokakuu 2019
 • Kevitsan pintavesitarkkailun tulokset, toukokuu
  Kevitsan vesistötarkkailu 2019, toukokuun mittaustulokset
 • Kevitsan pintavesitarkkailun tulokset, maaliskuu 2019
  Raportti Kevitsan pintavesitarkkailun maaliskuun mittauksien tuloksista.
 • Kevitsan pintavesitarkkailun tulokset, joulukuu
  Kevitsan vesistötarkkailu 2018, joulukuun mittaustulokset
 • TEM Toimialaraportit – Kaivosala
  Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraportti keskittyy kaivosteollisuuden nykytilaan ja näkymiin Suomessa ja osin globaalisti Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraportit on analyyttinen ja vuosittain päivitettävä julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteista ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Raportit ovat kunkin toimialan toimialapäällikön kokoamia. Kaivosalan toimialaraportti on julkaistu 21.11.2018.
 • Kevitsan pintavesitarkkailun tulokset, marraskuu 2018
  Kevitsan vesistötarkkailu 2018, marraskuu mittaustulokset
 • Kevitsan pintavesitarkkailun tulokset
  Kevitsan pintavesitarkkailun viimeisimmät tulokset marraskuulta
 • Kevitsan pintavesien mittaustulokset
  Kevitsan vesistötarkkailu 2018, syyskuu mittaustulokset
 • Sodankylän kunnan kaivosohjelma 2018-2021
  Sodankylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kaivosohjelman 2018-2021. Kaivosohjelma on Sodankylän kunnan linjapaperi ja periaatteellinen lähtökohta kaivostoimialaan liittyvässä toiminnassa ja yhteistyön kehittämisessä. Kaivosohjelmassa kunta linjaa tavoitteekseen, että paikkakunnalla harjoitettava kaivostoiminta on kunnan arvojen mukaisesti sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää.   Kaivosohjelmaan on kirjattuna kunnan toimenpidesuunnitelma kaivostoimialaan liittyvistä keskeisimmistä toimenpiteistä kuten paikkakunnan houkuttelevuuden vahvistamisesta, viihtyisyyden parantamisesta, nykyisen ja uuden yritystoiminnan kehittämisestä eri elinkeinoaloilla mukaan lukien perinteiset elinkeinot, kestävän kaivostoiminnan standardin käytön edistäminen ja maankäytön yhteensovittaminen. Keskeisenä toimenpiteenä on myös kaivostoiminnan ihmisiin, talouteen ja ympäristöön liittyvien vaikutusten seuraaminen ja arviointi kuntatasolla säännöllisesti ja yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa.